Seminar per Grate ne Biznes ne Peje

28 Sep 09:00 - 15:00 28 Sep 09:00 - 15:00 - Pejë Pejë
Kolegji Dukagjini Kolegji Dukagjini
Gratë ndërmarrëse të Pejës kanë mundësinë unike të mësojnë: Të bëjnë analizën e biznesit, gjejnë pikat e forta dhe të dobëta të biznesit dhe më e rëndësishmja të shikojnë...   More info


© 2017 Siguez