Past Events

Praktika Juridike - Moduli i Avancuar

11 Oct 17:30 - 18:30 11 Oct 17:30 - 18:30 - Pristina Pristina
European College of Kosovo European College of Kosovo
Akademia e Jurisprudencës brenda Kolegjit Europian të Kosovës pas organizimit me sukses për vite me radhë dhe pjesëmarrjes së shum pjesëmarrës në trajnimin Praktika Juridike...   More info

Trajnim dhe Certifikim Ndërkombëtar në Teknikat e Shitjes

17 Oct 17:30 - 15 Nov 20:15 17 Oct 17:30 - 15 Nov 20:15 - Pristina Pristina
European College of Kosovo European College of Kosovo
Kolegji Europian i Kosovës në bashkëpunim me Vocational Competence Certificate organizon trajnimin profesional mbi Psikologjinë e Negocimit dhe Teknikat e Shitjes me certifikim...   More info


© 2017 Siguez