Past Events

Praktiko Kontabilitetin dhe Tatimet!

15 Jan 13:30 - 18 Jan 15:00 15 Jan 13:30 - 18 Jan 15:00 - Pristina Pristina
IAS Consulting - Qendra për Trajnime Praktike në Kontabilitet dhe Tatime IAS Consulting - Qendra për Trajnime Praktike në Kontabilitet dhe Tatime
Kontabiliteti dhe Tatimet PRAKTIKE me Kompjuter, Janar Mars 2018! Java e fundit e regjistrimeve për Prishtinë, Prizren dhe Gjakovë. Apliko online në www.iaskos.com deri me 12...   More info


© 2018 Siguez