Trajnim intensiv për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës

21 Mar 17:00 - 02 Apr 19:00 21 Mar 17:00 - 02 Apr 19:00 - Pristina Pristina
Instituti i Kosovës për Trajnime - Kosovo Training Institute Instituti i Kosovës për Trajnime - Kosovo Training Institute
Kohëzgjatja dhe orari i Trajnimit: Trajnimi zgjatë 12 ditë dhe fillon me plotësimin e grupit përkatësisht me datë 20 Mars 2018. Me qëllim të dhënies së mundësisë secilit të...   More info


© 2018 Siguez