Provim: TK-F6 Tatimet

17 Mar 22:00 - 18 Mar 00:00 17 Mar 22:00 - 18 Mar 00:00 - Pristina Pristina
KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve
Provimi F6 Tatimet Provimi paraqitet online ne : http:/smis.ikaf.org Ftoheni të paraqiteni në ambientet e Institutit KAF, në sallat përkatëse ku do të mbahet provimi, 15 minuta...   More info

Ligjeratë: TK F1 Kontabilisti në Biznes

20 Mar 17:00 - 20:00 20 Mar 17:00 - 20:00 - Pristina Pristina
KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve
Njoftim: Fillimi i Ligjeratave për Afatin e Regjistrimit, Shkurt 2018 Moduli i parë që do të ligjerohet: TK F1 Kontabilisti në...   More info


© 2018 Siguez