Past Events

Provim: KC-F5 Menaxhimi i Performancës

10 Jan 17:00 - 19:00 10 Jan 17:00 - 19:00 - Pristina Pristina
KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve KAF Institute - Certifikimi i Kontabilisteve, Auditoreve dhe Financiereve
Provimi Menaxhimi i Performancës Provimi paraqitet online ne : http:/smis.ikaf.org Ftoheni të paraqiteni në ambientet e Institutit KAF, në sallat përkatëse ku do të mbahet...   More info


© 2018 Siguez